AVG

Privacyverklaring Carprof Nuitermans

Carprof Nuitermans V.O.F.
Spinveld 72A
4815 HT Breda
Kamer van Koophandel 20010676
BTW-nr.: NL.808704266B01
Tel.: +31(0)76-5218509
E-mail: info@autobedrijfnuitermans.nl en carprof@autobedrijfnuitermans.nl

Website: www.autobedrijf-nuitermans.nl

Cookies

Op onze website gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Wij proberen onze bezoekers een gebruiksvriendelijke website te bieden die zich automatisch aanpast aan hun behoeften en wensen. Om dit te bereiken gebruikt onze website de volgende soorten cookies:

Technische cookies: Wij gebruiken technische cookies om u onze website te laten zien, om u het contactformulier te kunnen laten invullen en versturen en om de website correct te laten functioneren.

Analytische cookies: omdat we graag willen weten hoe bezoekers onze website gebruiken, maken we gebruik van Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens die door u aan ons verstrekt worden omdat dit essentieel is voor de uitvoering van de tussen u en ons aangegane overeenkomst en/of vanwege een wettelijke verplichting.

Een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geslacht
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadressen
 • Bankrekeningnummer

Voorbeeld betreffende uitvoering van de aangegane overeenkomst:

U biedt uw auto ter reparatie bij ons aan. Tijdens de reparatie willen wij u snel kunnen bereiken voor overleg mochten wij onverwachte zaken constateren. Nadat deze reparatie uitgevoerd is willen wij u hiervan op de hoogte brengen middels bijvoorbeeld een telefonische melding. De gedane werkzaamheden worden gefactureerd en om deze factuur in uw bezit te krijgen is het noodzakelijk dat wij uw NAW-gegevens tot onze beschikking hebben.

Voorbeeld wettelijke verplichting:

Het meest simpele voorbeeld is de fiscale bewaarplicht. De belastingdienst eist dat wij onze administratie 7 jaar bewaren, zowel fysiek als digitaal.

 

Wij gebruiken uw gegevens:

- voor het afhandelen van uw factuur en betaling
- voor contactopname via telefoon en/of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren
- om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- om goederen en diensten bij u af te leveren
- voor mailings die u herinneren aan:

 • APK keuring
 • Airco onderhoud
 • Periodiek onderhoud
 • Remmencontrole

Hierin worden wij technisch ondersteund door WESP: Werkplaats Service Provider BV uit

‘s-Hertogenbosch

 

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet:

 • Persoonsgegevens: gedurende de periode dat u klant bij ons bent en daarna maximaal 7 jaar
 • Gegevens over voertuigen (kenteken): onbeperkt. Dit omdat als een auto van eigenaar wisselt, de technische gegevens van de auto opvraagbaar moeten blijven voor de volgende eigenaar

 

 

Gegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Dat houdt in dat u bepaalt wat wij doen met uw gegevens die door ons worden opgeslagen. U mag deze te allen tijde in ons systeem op locatie bekijken (= inzage), naar uw inzicht wijzigen (= rectificatie) en naar uw wens laten verwijderen (= recht op vergetelheid).

U kunt ons hiervoor via onderstaande contactgegevens benaderen. Elk van onze medewerkers kan u hierbij van dienst zijn. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Toestemming intrekken

Indien u een eerder gegeven toestemming wilt intrekken, kunt u ons hiervoor benaderen via onderstaande contactgegevens.

 

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op!

 

Tel.: +31(0)76-5218509
E-mail: info@autobedrijfnuitermans.nl en

carprof@autobedrijfnuitermans.nlWebsite: www.autobedrijf-nuitermans.nl

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 18.00 uur

Zaterdag van 09.00 – 13.00 uur